tisdag 4 juli 2017

För Centern får miljön aldrig kosta


Alla har vi väl mött typen. Glidaren som tar över personalmötet eller föreningsstämman med välsmord svada, fluffiga ordtirader ... verbalt glitter dövande tomt på innehåll.
Den svenska miljöpolitikens obestridliga glidare heter Centerpartiet.
Ett parti som länge fägrat med creddig grön framtoning och Almedalsfraser om att vara ”den gröna rösten” i svensk politik. Fast som närmare synat visar sig stå för rätt och slätt ... ingenting.
Telefonsäljarsnack.
För Centern får miljö- och klimatansvar Aldrig Kosta. I all synnerhet inte för någon av de grupper där partiet fiskar sina väljare. Miljöpolitiken får således inte drabba vare sig jordbruket, storstadsväljare, vår köttkonsumtion, vårt flygresande ... eller huvudtaget vårt sätt att leva.
Partiet vårdar en tradition av miljöfientliga utspel. Så gick tidigare C-ledaren Maud Olofsson till storms mot svensk naturvård, sensationellt påstående att våra skogar raskt håller på att omvandlas till improduktiva naturreservat (till förfång för industriskogsbrukets möjlighet att skövla skogen). Inför klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 förklarade C-märkte miljöministern Andreas Carlgren att en ökad biltrafik ingalunda är i konflikt med några klimatmål. Tvärtom! Carlgren gick så långt som att mena att en ökad biltrafik i sig själv var någonting önskvärt och värt att kämpa för.
Och fick en samtidigt att undra vad vi ska med miljöministrar till.
C bekänner åter färg. Nu som det parti som mest hetlevrat ifrågasatt regeringens flygskatt. Ett sällsamt hyckleri av ett parti med självbild som Grönt.
Dessa är fakta: Flyget betalar inte sina miljökostnader och är i det närmaste skattebefriat. Branschen är dessutom generöst understödd, bla genom kommunala flygplatsstöd.
Som det mest klimatstörande transportmedlet är det svårt att se en lägre hängande frukt om vi menar allvar med att göra något åt klimathotet.
Vad har då Centern att komma med?
Jo, samma gamla blinda tro att allt går att lösa med TEKNIK så att vi i grunden inte behöver förändra någonting. Partiet anför rent av emot flygskatten att den riskerar ”minska flygandet”.
Centern vill ”stimulera” gröna bränslen.
Här är fakta: Biobränslen kan bara ersätta en mycket liten del av dagens fossildrivna transporter. Oaktat detta är flyget mindre lämpat än något annat transportslag för just biobränslen. Bland annat för att biobaserat jetbränsle gör motorerna mindre driftssäkra. Ingen har ännu lyckats utveckla en kommersiellt övertygande biobränslemotor för trafikflygplan, förhoppningarna har kommit på skam.
Så vad är det för banbrytande teknologier som Centerns partikansli har kunskap om, men däremot inte de stora flygplanstillverkarna som Boeing och Airbus?
Nej, allt landar förstås i grällaste populism. Centern vill ta billiga poänger. Locka en och annan klimatskeptisk väljare med lite smaskigt fejkfaktad storytelling om en framtid där vi kan fortsätta tuta och köra som nu.
Sorry klimatet, liksom, men du ger oss inget ryck i väljaropinionen.
Om C inte är vuxet att göra något seriöst åt det mest uppenbart klimatvidriga (utan tvärtom obstruerar allt sådant) ... när är man då redo att agera?

INLÄGGET HAR ÄVEN PUBLICERATS SOM LEDARE I ETC UMEÅ:
http://umea.etc.se/ledare/centern-politikens-populistiska-glidare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar